Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
47

II K 1292/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-11-26

Data publikacji: 2020-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: w dniu 14.11.2018 roku w Z. niezastosowanie się przez D.B. do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 22.09.2018 roku sygn. II K 1406/18 środka karnego - zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz innego wyroku tegoż Sądu z dnia 20.03.2018 roku sygn. II K 516/18 - zakazu prowadzenia pojazdów (...)
Sygn. akt II K 1292/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w trybie art. 387 § 2 k.p.k. Dnia 26 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu - Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Bartosz Dobrzański Protokolant: sekr. sądowy Iwona Jońca w obecności Prokuratora: Tomasza Międlara po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 26 listopada 2019 r. sprawy D. B. , s. A. i A. , ur. (...) w Z. oskarżonego o to, że: w dniu 14 listopada 2018 roku w Z. , nie zastosował się do orzeczonego wobec niego
Czytaj więcej»

II K 1400/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-12-20

Data publikacji: 2020-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Znamię nękania realizują jedynie te zachowani, które powoduje przykrość pokrzywdzonemu, wyrządzają mu krzywdę czy powodują dyskomfort.
Sygn. akt II K 1400/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu – Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Sierocińska Protokolant: Anna Stanowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 9 listopada 2018 r., 29 stycznia, 02 kwietnia, 27 maja, 11 lipca, 24 września, 26 listopada i 9 grudnia 2019 r. sprawy A. F. urodzonego (...) w miejscowości T. syna M. i B. oskarżonego o to że: w okresie od 14.08.2017 do 30.10.2017 roku w Z. uporc
Czytaj więcej»

II K 1402/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2020-09-02

Data publikacji: 2021-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie nietykalności cielesnej stanowi wprawdzie bezpośredni zamach na osobę jednak w przypadku czynu z art. 222§1 kk należy ją traktować jako zamach na niezakłócone wykonywanie obowiązków przez funkcjonariusza.
Sygn. akt II K 1402/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Adam Budowicz Protokolant: Karolina Wojtala po rozpoznaniu w dniach: 12.02.2020 r., 17.06.2020 r. i 02.09.2020 r. sprawy: M. S. s. M. i M. z d. M. , ur. (...) w G. oskarżonego o to, że: w dniu 08 czerwca 2019 roku w Z. naruszył nietykalność cielesną umundurowanego funkcjonariusza Policji sierż. D. K. , podczas i w związku z pełn
Czytaj więcej»

II K 1485/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-07-23

Data publikacji: 2020-04-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ułatwienie popełnienia czynu zabronionego przez wydzierżawienie części powierzchni lokalu dla urządzenia w celach komercyjnych gier hazardowych
Sygn. akt II K 1485/18 RKS (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2019r. Sąd Rejonowy w Zabrzu w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Pudło Protokolant Hanna Suchewicz przy udziale pełnomocnika (...) Skarbowego w K. - oraz przy udziale prokuratora – po rozpoznaniu w dniu 09 lipca 2019r. sprawy: - D. F. ( F. ), syna C. i J. , urodzonego (...) w D. oskarżonego o to, że: poprzez wydzierżawienie części powierzchni lokalu będącej w jego władaniu o nazwie Ba
Czytaj więcej»

II K 1774/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-12-20

Data publikacji: 2020-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oskarżony swoim zachowaniem spowodował fizyczne zmiany w strukturze przedmiotu czynności wykonawczej, a więc siedmiu skrzynek elektrycznych w części całkowicie je unicestwiając a w części uszkadzając ich strukturę
w brzmieniu po sprostowaniu Sygn. akt II K 1774/18 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 20 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy w Zabrzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Izabela Pudło Protokolant: Hanna Suchewicz w obecności Prokuratora: - po rozpoznaniu dnia 17 grudnia 2019r. sprawy: - M. S. (1) ( S. ) syna S. i E. , urodzonego (...) w Z. oskarżonego o to, że: w okresie od 29 czerwca 2018r. do 30 czerwca 2018r. w Z. przy ul. (.
Czytaj więcej»

II K 408/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2018-02-14

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: a. uznanie winy wszystkich czynów i orzeczenie kar: - za czyn z art. 222 § 1 k.k. i art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. - kary 10 miesięcy ograniczenia wolności z zobowiązaniem do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, - za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 (...)
Sygn. II K 408/18 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 14 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Budowicz Protokolant: Edyta Małasiewicz po rozpoznaniu w dniu 14.02.2018 r. sprawy: D. G. s. P. i A. z d. G. , ur. (...) w Z. oskarżonego o to, że: I w nocy 29 sierpnia 2017 r. w Z. w celu zmuszenia funkcjonariuszy policji st. post. G. Ł. i st. post. Ł. J. do zaniechania prawnej czynności służbowej polegaj
Czytaj więcej»

II K 554/20

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2021-01-25

Data publikacji: 2021-12-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przestępstwa z art. 178 a§1 kk można dopuścić się wszędzie tam, gdzie ruch lądowy się odbywa, w tym również na przyległym do bloku terenie zielonym, na którym parkowane są pojazdy i który to teren jest dostępny dla osób postronnych.
1.Sygn. akt II K 554/20 1.1.WYROK 1.2.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu - Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Adam Krukowski Protokolant: Aleksandra Kuczera w obecności Prokuratora: Tomasza Grzesika po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 18 sierpnia 2020 roku, 21 września 2020 roku, 26 października 2020 roku, 25 listopada 2020 roku, 09 grudnia 2020 roku i 11 stycznia 2021 roku sprawy G. W. , s. (...) , ur. (...) w L. oskarżonego o t
Czytaj więcej»

II K 680/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2018-04-10

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: - uznanie winy i skazanie na karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych z przyjęciem 20 zł za 1 stawkę, - orzeczenie środka karnego - zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat, - zasądzenie kosztów sądowych.
Sygn. akt II K 680/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - w trybie art. 335 k.p.k. – Dnia 10 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu – Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Krukowski Protokolant: Aleksandra Kuczera w obecności Prokuratora --- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2018 roku sprawy P. W. ( W. ) , urodz. (...) w Z. , syna D. i I. podejrzanego o to, że: w dniu 23 grudnia 2017 r. w na ulicy (...) prowadził samochód osobowy marki R. (...) o numerze
Czytaj więcej»

II K 854/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-12-20

Data publikacji: 2020-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przestępstwa z art. 244 kk dopuszcza się m.in. ten, kto nie stosuje się do orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Sygn. II K 854/19 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu - Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Bartosz Dobrzański Protokolant: Iwona Jońca Prokurator: ---- po rozpoznaniu w dniu 22 października, 13 grudnia 2019 roku sprawy przeciwko L. S. ( S. ), synowi T. i K. , urodzonemu (...) w O. oskarżonemu o to, że: w dniu 24 grudnia 2018 roku w Z. przy ul. (...) , kierował pojazdem marki A. (...) o numerze rejestracyjny
Czytaj więcej»

II K 165/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2020-09-08

Data publikacji: 2020-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 165/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu - Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Bartosz Dobrzański Protokolant: Iwona Jońca w obecności Prokuratora: --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 8 września 2020 roku sprawy K. S. , c. E. i G. , ur. (...) w K. . oskarżonej o to, że w okresie od 29 listopada 2017 r. do 26 czerwca 2018 r. w Z. , działając czynem ciągłym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wykorzystując
Czytaj więcej»