Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
21

IV P 12/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV P 12/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Marchlewski Ławnicy: Stanisława Chądzyńska D. C. Protokolant: Anna Kruszewska po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 roku w Zabrzu na rozprawie sprawy z powództwa: J. C. przeciwko: Syndykowi masy upadłości (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R. o zapłatę odszkodowania 1 zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda J. C. kwo
Czytaj więcej»

IV P 339/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2015-06-02

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 339/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kubis Ławnicy: Zofia Kopacz S. P. Protokolant: Anna Stanowska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. w Zabrzu na rozprawie sprawy z powództwa P. B. ( B. ) przeciwko R. Ł. ( Ł. ) o ustalenie istnienia stosunku pracy, zapłatę wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odszkodowania za niewydanie świadectwa pracy ora
Czytaj więcej»

IV P 2228/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2015-08-06

Data publikacji: 2015-09-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: interes prawny w sprawie o ustalenie prawa do deputatu węglowego.
Sygn. akt: IVP 2228/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kubis Protokolant: Katarzyna Marchewka po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015 roku w Zabrzu na rozprawie sprawy z powództwa: J. S. ( S. ) przeciwko: (...) S. A. w K. , Oddział KWK (...) w R. o ustalenie prawa do deputatu węglowego 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Na oryginale właściwy podpis S
Czytaj więcej»

II K 366/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2016-08-31

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uznanie winy i skazanie na karę ograniczenia wolności i zobowiązanie oskarżonego do wykonywania wskazanej przez sądowego kuratora zawodowego nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, orzeczenie przepadku dowodu rzeczowego na rzecz Skarbu Państwa poprzez pozostawienie w aktach sprawy. (...)
Sygn. akt II K 366/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Budowicz Protokolant: Agnieszka Mazur Prokurator: Aleksandra Słotwińska po rozpoznaniu w dniach 29.06.2016r. i 31.08.2016r. sprawy: B. H. , s. T. i K. z d. D. , ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 23 czerwca 2015r. w Z. w celu użycia za autentyczny przerobił bilet jednorazowego przejazdu środkami (...) miejskiej (...) o
Czytaj więcej»

II K 408/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2018-02-14

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: a. uznanie winy wszystkich czynów i orzeczenie kar: - za czyn z art. 222 § 1 k.k. i art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. - kary 10 miesięcy ograniczenia wolności z zobowiązaniem do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, - za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 (...)
Sygn. II K 408/18 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 14 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Budowicz Protokolant: Edyta Małasiewicz po rozpoznaniu w dniu 14.02.2018 r. sprawy: D. G. s. P. i A. z d. G. , ur. (...) w Z. oskarżonego o to, że: I w nocy 29 sierpnia 2017 r. w Z. w celu zmuszenia funkcjonariuszy policji st. post. G. Ł. i st. post. Ł. J. do zaniechania prawnej czynności służbowej polegaj
Czytaj więcej»

II K 680/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2018-04-10

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: - uznanie winy i skazanie na karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych z przyjęciem 20 zł za 1 stawkę, - orzeczenie środka karnego - zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat, - zasądzenie kosztów sądowych.
Sygn. akt II K 680/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - w trybie art. 335 k.p.k. – Dnia 10 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu – Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Krukowski Protokolant: Aleksandra Kuczera w obecności Prokuratora --- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2018 roku sprawy P. W. ( W. ) , urodz. (...) w Z. , syna D. i I. podejrzanego o to, że: w dniu 23 grudnia 2017 r. w na ulicy (...) prowadził samochód osobowy marki R. (...) o numerze
Czytaj więcej»

II K 1292/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-11-26

Data publikacji: 2020-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: w dniu 14.11.2018 roku w Z. niezastosowanie się przez D.B. do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 22.09.2018 roku sygn. II K 1406/18 środka karnego - zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz innego wyroku tegoż Sądu z dnia 20.03.2018 roku sygn. II K 516/18 - zakazu prowadzenia pojazdów (...)
Sygn. akt II K 1292/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w trybie art. 387 § 2 k.p.k. Dnia 26 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu - Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Bartosz Dobrzański Protokolant: sekr. sądowy Iwona Jońca w obecności Prokuratora: Tomasza Międlara po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 26 listopada 2019 r. sprawy D. B. , s. A. i A. , ur. (...) w Z. oskarżonego o to, że: w dniu 14 listopada 2018 roku w Z. , nie zastosował się do orzeczonego wobec niego
Czytaj więcej»

II K 2017/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-03-12

Data publikacji: 2020-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wspólnie i w porozumieniu z inną ustalona osobą działając w dniu 22.03.2017 r. w Zabrzu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Santander Consumer Bank Polska z/s we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 6691,34 zł na zakup notebooka Toshiba wraz z ubezpieczeniem po wprowadzeniu w błąd pracownika sklepu sieci (...)
Sygn. akt II K 2017/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu – Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Krukowski Protokolant: Aleksandra Kuczera w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2019 roku sprawy P. S. ( S. ) , urodz. (...) w G. , syna J. i A. oskarżonego o to, że: w dniu 22 marca 2017 roku w Z. , działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą działając w celu osiągni
Czytaj więcej»

II K 211/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2017-04-04

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: - uznanie winy i ukaranie na karę 2 lat ograniczenia wolności poprzez zobowiązanie do nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym, - orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, - orzeczenie świadczenia pieniężnego w kwocie 10000 zł, - zasądzenie kosztów sądowych.
II K 211/17 Dnia 04 kwietnia 2017r. WYROK NAKAZOWY W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Sąd Rejonowy w Zabrzu w składzie: Sędzia Sądu Rejonowego Izabela Pudło po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia publicznego przeciwko K. G. ( G. ) synowi W. i B. , urodzonemu (...) w Z. oskarżonemu o to, że: w dniu 01 sierpnia 2016r. w Z. kierował pojazdem mechanicznym w postaci samochodu osobowego marki R. o nr rej. (...) w ruchu lądowym znajdując się w stanie ni
Czytaj więcej»

II K 363/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uznanie winy i skazanie na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczenie środków karnych i zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, orzeczenie kosztów sądowych: wydatki 1047,10 oraz opłaty 120 zł. Wyrok (...)
Sygn. akt II K 363/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu – Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Krukowski Protokolant: Katarzyna Kulik w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 30 sierpnia 2016 roku i 29 września 2016 roku sprawy W. D. ( D. ) , urodz. (...) w B. , syna W. i E. oskarżonego o to, że: w dniu 9 lutego 2016 roku w Z. prowadził pojazd mechaniczny marki A. (...) o numer
Czytaj więcej»