Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
56

II K 1754/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2022-04-05

Data publikacji: 2023-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Istotę niekonstytucyjności rozwiązania przyjętego w art. 87§1 kk nie była sama możliwość wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności w miejsce kary ograniczenia wolności, ale niezapewnienie sądowi orzekającemu w przedmiocie wydania wyroku łącznego możliwości uwzględnienia wszystkich okoliczności konkretnej sprawy
Sygn. akt II K 1754/21 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Sierocińska Protokolant: Anna Stanowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8 marca i 05 kwietnia 2022 roku sprawy M. W. (1) , urodzonego (...) w E. , syna M. i M. , skazanego: I. wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie osygn. akt II K 839/18, przestępstwo z art. 209 § 1a k.k. popeł
Czytaj więcej»

II K 1774/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-12-20

Data publikacji: 2020-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oskarżony swoim zachowaniem spowodował fizyczne zmiany w strukturze przedmiotu czynności wykonawczej, a więc siedmiu skrzynek elektrycznych w części całkowicie je unicestwiając a w części uszkadzając ich strukturę
w brzmieniu po sprostowaniu Sygn. akt II K 1774/18 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 20 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy w Zabrzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Izabela Pudło Protokolant: Hanna Suchewicz w obecności Prokuratora: - po rozpoznaniu dnia 17 grudnia 2019r. sprawy: - M. S. (1) ( S. ) syna S. i E. , urodzonego (...) w Z. oskarżonego o to, że: w okresie od 29 czerwca 2018r. do 30 czerwca 2018r. w Z. przy ul. (.
Czytaj więcej»

IV P 339/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2015-06-02

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 339/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kubis Ławnicy: Zofia Kopacz S. P. Protokolant: Anna Stanowska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. w Zabrzu na rozprawie sprawy z powództwa P. B. ( B. ) przeciwko R. Ł. ( Ł. ) o ustalenie istnienia stosunku pracy, zapłatę wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odszkodowania za niewydanie świadectwa pracy ora
Czytaj więcej»

IV P 12/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV P 12/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Marchlewski Ławnicy: Stanisława Chądzyńska D. C. Protokolant: Anna Kruszewska po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 roku w Zabrzu na rozprawie sprawy z powództwa: J. C. przeciwko: Syndykowi masy upadłości (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R. o zapłatę odszkodowania 1 zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda J. C. kwo
Czytaj więcej»

II K 1292/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-11-26

Data publikacji: 2020-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: w dniu 14.11.2018 roku w Z. niezastosowanie się przez D.B. do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 22.09.2018 roku sygn. II K 1406/18 środka karnego - zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz innego wyroku tegoż Sądu z dnia 20.03.2018 roku sygn. II K 516/18 - zakazu prowadzenia pojazdów (...)
Sygn. akt II K 1292/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w trybie art. 387 § 2 k.p.k. Dnia 26 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu - Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Bartosz Dobrzański Protokolant: sekr. sądowy Iwona Jońca w obecności Prokuratora: Tomasza Międlara po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 26 listopada 2019 r. sprawy D. B. , s. A. i A. , ur. (...) w Z. oskarżonego o to, że: w dniu 14 listopada 2018 roku w Z. , nie zastosował się do orzeczonego wobec niego
Czytaj więcej»

II K 1100/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2021-12-16

Data publikacji: 2023-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaniedbania organów ścigania w zakresie niewykonanych czynności dowodowych nie mogą obciążać oskarżonego
Sygn. akt II K 1100/20 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 16 grudnia 2021r. Sąd Rejonowy w Zabrzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Izabela Pudło Protokolant: Hanna Suchewicz w obecności Prokuratora: - po rozpoznaniu dnia 02 grudnia 2021r. sprawy: - M. P. (1) ( P. ) urodzonego (...) w M. , syna R. i Z. oskarżonego o to, że: I w dniu 04 grudnia 2019 roku w Z. przy ul. (...) dokonał kradzieży z włamaniem poprzez wypchnięc
Czytaj więcej»

IV P 511/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-05-16

Data publikacji: 2020-08-31

trafność 100%

Sygn. akt: IVP 511/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kubis Ławnicy: Aurelia Nowacka-Kurek J. K. Protokolant: Katarzyna Marchewka po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2019 roku w Zabrzu na rozprawie sprawy z powództwa: P. K. (1) ( K. ) przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę odszkodowania 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt z
Czytaj więcej»

IV P 2228/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2015-08-06

Data publikacji: 2015-09-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: interes prawny w sprawie o ustalenie prawa do deputatu węglowego.
Sygn. akt: IVP 2228/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kubis Protokolant: Katarzyna Marchewka po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015 roku w Zabrzu na rozprawie sprawy z powództwa: J. S. ( S. ) przeciwko: (...) S. A. w K. , Oddział KWK (...) w R. o ustalenie prawa do deputatu węglowego 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Na oryginale właściwy podpis S
Czytaj więcej»

II K 2017/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-03-12

Data publikacji: 2020-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wspólnie i w porozumieniu z inną ustalona osobą działając w dniu 22.03.2017 r. w Zabrzu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Santander Consumer Bank Polska z/s we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 6691,34 zł na zakup notebooka Toshiba wraz z ubezpieczeniem po wprowadzeniu w błąd pracownika sklepu sieci (...)
Sygn. akt II K 2017/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu – Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Krukowski Protokolant: Aleksandra Kuczera w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2019 roku sprawy P. S. ( S. ) , urodz. (...) w G. , syna J. i A. oskarżonego o to, że: w dniu 22 marca 2017 roku w Z. , działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą działając w celu osiągni
Czytaj więcej»

II K 165/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2020-09-08

Data publikacji: 2020-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 165/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu - Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Bartosz Dobrzański Protokolant: Iwona Jońca w obecności Prokuratora: --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 8 września 2020 roku sprawy K. S. , c. E. i G. , ur. (...) w K. . oskarżonej o to, że w okresie od 29 listopada 2017 r. do 26 czerwca 2018 r. w Z. , działając czynem ciągłym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wykorzystując
Czytaj więcej»