Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
37

II K 165/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2020-09-08

Data publikacji: 2020-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 165/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu - Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Bartosz Dobrzański Protokolant: Iwona Jońca w obecności Prokuratora: --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 8 września 2020 roku sprawy K. S. , c. E. i G. , ur. (...) w K. . oskarżonej o to, że w okresie od 29 listopada 2017 r. do 26 czerwca 2018 r. w Z. , działając czynem ciągłym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wykorzystując
Czytaj więcej»

II K 293/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-08-27

Data publikacji: 2020-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Znamię udziału w pobiciu wypełnia nie tylko zadawanie ciosów, lecz także wszelkie inne formy zachowania, które w zbiorowym działaniu przyczyniają się do niebezpiecznego charakteru zajścia
Sygn. akt II K 293/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Hawranek - Keller Protokolant: Karolina Wojtala Prokurator: ------------------ po rozpoznaniu sprawy w dniu 27 sierpnia 2019 roku a A. C. (1) syna A. i A. , ur. (...) we W. ; b M. S. (1) syna A. i B. , ur. (...) w Z. Oskarżonych o to, że I w dniu 25 września 2018 roku w Z. , działając wspólnie i w porozumieniu zadając uderzeni
Czytaj więcej»

II K 1485/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-07-23

Data publikacji: 2020-04-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ułatwienie popełnienia czynu zabronionego przez wydzierżawienie części powierzchni lokalu dla urządzenia w celach komercyjnych gier hazardowych
Sygn. akt II K 1485/18 RKS (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2019r. Sąd Rejonowy w Zabrzu w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Pudło Protokolant Hanna Suchewicz przy udziale pełnomocnika (...) Skarbowego w K. - oraz przy udziale prokuratora – po rozpoznaniu w dniu 09 lipca 2019r. sprawy: - D. F. ( F. ), syna C. i J. , urodzonego (...) w D. oskarżonego o to, że: poprzez wydzierżawienie części powierzchni lokalu będącej w jego władaniu o nazwie Ba
Czytaj więcej»

II K 1774/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-12-20

Data publikacji: 2020-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oskarżony swoim zachowaniem spowodował fizyczne zmiany w strukturze przedmiotu czynności wykonawczej, a więc siedmiu skrzynek elektrycznych w części całkowicie je unicestwiając a w części uszkadzając ich strukturę
w brzmieniu po sprostowaniu Sygn. akt II K 1774/18 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 20 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy w Zabrzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Izabela Pudło Protokolant: Hanna Suchewicz w obecności Prokuratora: - po rozpoznaniu dnia 17 grudnia 2019r. sprawy: - M. S. (1) ( S. ) syna S. i E. , urodzonego (...) w Z. oskarżonego o to, że: w okresie od 29 czerwca 2018r. do 30 czerwca 2018r. w Z. przy ul. (.
Czytaj więcej»

IV P 12/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IV P 12/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartłomiej Marchlewski Ławnicy: Stanisława Chądzyńska D. C. Protokolant: Anna Kruszewska po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 roku w Zabrzu na rozprawie sprawy z powództwa: J. C. przeciwko: Syndykowi masy upadłości (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R. o zapłatę odszkodowania 1 zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda J. C. kwo
Czytaj więcej»

II K 2017/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-03-12

Data publikacji: 2020-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wspólnie i w porozumieniu z inną ustalona osobą działając w dniu 22.03.2017 r. w Zabrzu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Santander Consumer Bank Polska z/s we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 6691,34 zł na zakup notebooka Toshiba wraz z ubezpieczeniem po wprowadzeniu w błąd pracownika sklepu sieci (...)
Sygn. akt II K 2017/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu – Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Krukowski Protokolant: Aleksandra Kuczera w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2019 roku sprawy P. S. ( S. ) , urodz. (...) w G. , syna J. i A. oskarżonego o to, że: w dniu 22 marca 2017 roku w Z. , działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą działając w celu osiągni
Czytaj więcej»

IV P 339/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2015-06-02

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 339/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kubis Ławnicy: Zofia Kopacz S. P. Protokolant: Anna Stanowska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. w Zabrzu na rozprawie sprawy z powództwa P. B. ( B. ) przeciwko R. Ł. ( Ł. ) o ustalenie istnienia stosunku pracy, zapłatę wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odszkodowania za niewydanie świadectwa pracy ora
Czytaj więcej»

IV P 511/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-05-16

Data publikacji: 2020-08-31

trafność 100%

Sygn. akt: IVP 511/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kubis Ławnicy: Aurelia Nowacka-Kurek J. K. Protokolant: Katarzyna Marchewka po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2019 roku w Zabrzu na rozprawie sprawy z powództwa: P. K. (1) ( K. ) przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę odszkodowania 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt z
Czytaj więcej»

IV P 2228/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2015-08-06

Data publikacji: 2015-09-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: interes prawny w sprawie o ustalenie prawa do deputatu węglowego.
Sygn. akt: IVP 2228/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kubis Protokolant: Katarzyna Marchewka po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015 roku w Zabrzu na rozprawie sprawy z powództwa: J. S. ( S. ) przeciwko: (...) S. A. w K. , Oddział KWK (...) w R. o ustalenie prawa do deputatu węglowego 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Na oryginale właściwy podpis S
Czytaj więcej»

II K 408/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2018-02-14

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: a. uznanie winy wszystkich czynów i orzeczenie kar: - za czyn z art. 222 § 1 k.k. i art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. - kary 10 miesięcy ograniczenia wolności z zobowiązaniem do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, - za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 (...)
Sygn. II K 408/18 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 14 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Budowicz Protokolant: Edyta Małasiewicz po rozpoznaniu w dniu 14.02.2018 r. sprawy: D. G. s. P. i A. z d. G. , ur. (...) w Z. oskarżonego o to, że: I w nocy 29 sierpnia 2017 r. w Z. w celu zmuszenia funkcjonariuszy policji st. post. G. Ł. i st. post. Ł. J. do zaniechania prawnej czynności służbowej polegaj
Czytaj więcej»