Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
55

II K 1292/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-11-26

Data publikacji: 2020-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: w dniu 14.11.2018 roku w Z. niezastosowanie się przez D.B. do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 22.09.2018 roku sygn. II K 1406/18 środka karnego - zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz innego wyroku tegoż Sądu z dnia 20.03.2018 roku sygn. II K 516/18 - zakazu prowadzenia pojazdów (...)
Sygn. akt II K 1292/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w trybie art. 387 § 2 k.p.k. Dnia 26 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu - Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Bartosz Dobrzański Protokolant: sekr. sądowy Iwona Jońca w obecności Prokuratora: Tomasza Międlara po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 26 listopada 2019 r. sprawy D. B. , s. A. i A. , ur. (...) w Z. oskarżonego o to, że: w dniu 14 listopada 2018 roku w Z. , nie zastosował się do orzeczonego wobec niego
Czytaj więcej»

II K 1400/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-12-20

Data publikacji: 2020-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Znamię nękania realizują jedynie te zachowani, które powoduje przykrość pokrzywdzonemu, wyrządzają mu krzywdę czy powodują dyskomfort.
Sygn. akt II K 1400/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu – Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Sierocińska Protokolant: Anna Stanowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 9 listopada 2018 r., 29 stycznia, 02 kwietnia, 27 maja, 11 lipca, 24 września, 26 listopada i 9 grudnia 2019 r. sprawy A. F. urodzonego (...) w miejscowości T. syna M. i B. oskarżonego o to że: w okresie od 14.08.2017 do 30.10.2017 roku w Z. uporc
Czytaj więcej»

II K 1084/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-12-17

Data publikacji: 2020-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie z art. 87§1 k.w.
1.Sygn. akt. II K 1084/19 1.1.WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący Sędzia Bartosz Dobrzański Protokolant Iwona Jońca w obecności Prokuratora ---- po rozpoznaniu dnia 24 września, 25 października i 17 grudnia 2019 roku sprawy: M. J. urodzonego (...) w L. , syna E. i K. ; Oskarżonego o to, że w dniu 06 czerwca 2019 roku w Z. przy ul. (...) prowadził pojazd mechaniczny to jest samochód osobowy marki
Czytaj więcej»

II K 1754/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2022-04-05

Data publikacji: 2023-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Istotę niekonstytucyjności rozwiązania przyjętego w art. 87§1 kk nie była sama możliwość wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności w miejsce kary ograniczenia wolności, ale niezapewnienie sądowi orzekającemu w przedmiocie wydania wyroku łącznego możliwości uwzględnienia wszystkich okoliczności konkretnej sprawy
Sygn. akt II K 1754/21 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Sierocińska Protokolant: Anna Stanowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8 marca i 05 kwietnia 2022 roku sprawy M. W. (1) , urodzonego (...) w E. , syna M. i M. , skazanego: I. wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie osygn. akt II K 839/18, przestępstwo z art. 209 § 1a k.k. popeł
Czytaj więcej»

II K 1402/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2020-09-02

Data publikacji: 2021-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie nietykalności cielesnej stanowi wprawdzie bezpośredni zamach na osobę jednak w przypadku czynu z art. 222§1 kk należy ją traktować jako zamach na niezakłócone wykonywanie obowiązków przez funkcjonariusza.
Sygn. akt II K 1402/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Adam Budowicz Protokolant: Karolina Wojtala po rozpoznaniu w dniach: 12.02.2020 r., 17.06.2020 r. i 02.09.2020 r. sprawy: M. S. s. M. i M. z d. M. , ur. (...) w G. oskarżonego o to, że: w dniu 08 czerwca 2019 roku w Z. naruszył nietykalność cielesną umundurowanego funkcjonariusza Policji sierż. D. K. , podczas i w związku z pełn
Czytaj więcej»

II K 1774/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-12-20

Data publikacji: 2020-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oskarżony swoim zachowaniem spowodował fizyczne zmiany w strukturze przedmiotu czynności wykonawczej, a więc siedmiu skrzynek elektrycznych w części całkowicie je unicestwiając a w części uszkadzając ich strukturę
w brzmieniu po sprostowaniu Sygn. akt II K 1774/18 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 20 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy w Zabrzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Izabela Pudło Protokolant: Hanna Suchewicz w obecności Prokuratora: - po rozpoznaniu dnia 17 grudnia 2019r. sprawy: - M. S. (1) ( S. ) syna S. i E. , urodzonego (...) w Z. oskarżonego o to, że: w okresie od 29 czerwca 2018r. do 30 czerwca 2018r. w Z. przy ul. (.
Czytaj więcej»

II K 1485/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-07-23

Data publikacji: 2020-04-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ułatwienie popełnienia czynu zabronionego przez wydzierżawienie części powierzchni lokalu dla urządzenia w celach komercyjnych gier hazardowych
Sygn. akt II K 1485/18 RKS (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2019r. Sąd Rejonowy w Zabrzu w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Pudło Protokolant Hanna Suchewicz przy udziale pełnomocnika (...) Skarbowego w K. - oraz przy udziale prokuratora – po rozpoznaniu w dniu 09 lipca 2019r. sprawy: - D. F. ( F. ), syna C. i J. , urodzonego (...) w D. oskarżonego o to, że: poprzez wydzierżawienie części powierzchni lokalu będącej w jego władaniu o nazwie Ba
Czytaj więcej»

II K 2017/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2019-03-12

Data publikacji: 2020-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wspólnie i w porozumieniu z inną ustalona osobą działając w dniu 22.03.2017 r. w Zabrzu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Santander Consumer Bank Polska z/s we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 6691,34 zł na zakup notebooka Toshiba wraz z ubezpieczeniem po wprowadzeniu w błąd pracownika sklepu sieci (...)
Sygn. akt II K 2017/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu – Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Krukowski Protokolant: Aleksandra Kuczera w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2019 roku sprawy P. S. ( S. ) , urodz. (...) w G. , syna J. i A. oskarżonego o to, że: w dniu 22 marca 2017 roku w Z. , działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą działając w celu osiągni
Czytaj więcej»

II K 1534/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2022-04-11

Data publikacji: 2023-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zarzut niewłaściwych warunków bytowania wymaga świadomego zachowania sprawcy, który zdaje sobie sprawę z następstw swojego zachowania, przetrzymywanie zwierząt w miejscach narażających je na uszkodzenie ciała i powodujące cierpienie
Sygn. akt II K 1534/21 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 11 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący Sędzia Adam Budowicz Protokolant Magdalena Kral po rozpoznaniu w dniach: 17.01.2022 r., 23.02.2022r. i 11.04.2022r. sprawy: 1 S. W. , c. G. i J. z d. S. , ur. (...) w Z. oskarżonej o to, że: w nieustalonym okresie do dnia 20 kwietnia 2021 roku w Z. przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1
Czytaj więcej»

IV P 339/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Data orzeczenia: 2015-06-02

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 339/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kubis Ławnicy: Zofia Kopacz S. P. Protokolant: Anna Stanowska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. w Zabrzu na rozprawie sprawy z powództwa P. B. ( B. ) przeciwko R. Ł. ( Ł. ) o ustalenie istnienia stosunku pracy, zapłatę wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odszkodowania za niewydanie świadectwa pracy ora
Czytaj więcej»